לוגו עיריית  חיפה
המידע הציבורי של העיר
מאגר מידע הוא מערכת ממוחשבת המיועדת לאחסון נתונים ומידע בצורה מאורגנת, לאחזורם וליצירת ידע מפריטי מידע שאינם תלויים זה בזה.
הנתונים ופריטי המידע במאגר מאורגנים בשיטתיות לפי עקרונות מיון מוגדרים. בעצם, מאגר המידע הוא "מחסן" ממוחשב של נתונים ומידע.
יתרונותיו העיקריים לעומת כרטסת נייר הם הקומפקטיות שלו – האפשרות לאחסן כמות גדולה של מידע בנפח קטן (כמו בתקליטור), היכולת לארגן את הנתונים והמידע בדרכים רבות, והקלות והמהירות של האִחזור.
בעידן "התפוצצות המידע" נהפכו מאגרי המידע רבים ועדכניים בזכות השיטות הממוחשבות המתקדמות של ארגון נתונים, חיפושם, עיבודם והצגתם.
כחלק ממדיניות הנגשה ושקיפות מידע לציבור עיריית חיפה רכזה עבור התושבים דף מאגרי מידע באתר האינטרנט העירוני מרכז את מאגרי המידע העירוניים, קבצי המידע בפורמט של קבצי אקסל ,הקבצים מתעדכנים מעת לעת .

מערכת תיקי בניין סרוקים
smart city
גנים
smart city
טיאוט רחובות
smart city
ניטור איכות האוויר בחיפה
smart city