לוגו עיריית  חיפה
מערכת מודדים מוסמכים
על מנת לייעל תהליכים ולקצר בבירוקרטיה, הוקמה מערכת אינטרנטית שמאפשרת למודדים מוסמכים להגיש את הבקשות לקווי בניין ולהעלות את הקבצים הרלוונטיים באתר, ובכך לחסוך לעצמם את ההגעה לעירייה וזמן ההמתנה בשעות קבלת הקהל.
המודד מקבל מספר בקשה למעקב ולאחר מכן את מספר המסלקה לתשלום באתר.
אנשי המחלקה למידע תכנון עיר מקבלים ONLINE את הקבצים ויכולים להתחיל עבודה באופן מיידי.
במהלך העבודה הקבצים נשלחים אל המודד לתיקונים והשלמות והמודד שוב מעלה אותם למערכת האינטרנטית לאחר סיום העבודה.
בנוסף, המודד יכול לצפות בשלבים בהם נמצאת בקשתו עד לסיום ההליך. בצורה כזו קוצר זמן אישור קווי בניין באופן משמעותי.

חיפה בנגיעת אצבע
smart city
מערכת GIS
smart city
WIFI חינמי ברחבי העיר
smart city
ספריות עירוניות
smart city