לוגו עיריית  חיפה
טיאוט רחובות
בעיריית חיפה פותחה מערכת טיאוט רחובות הראשונה בארץ מבין הרשויות המקומיות . המערכת מתוחכמת מאוד ומאפשרת שיפור רמת הניקיון בעיר בצורה משמעותית .
כמו-כן היא יוצרת שקיפות וזמינות לתושב לגבי מועד הניקיון ורמת הניקיון בעיר ומשפרת את רמת הבקרה והפיקוח.

המערכת מבוססת על תוכנית עבודה מסודרת של כ-900 רחובות כאשר לכל רחוב מוגדרים הימים והמשמרות שבהם הוא מנוקה ושם העובד המבצע את העבודה.
על פי תוכנית העבודה נוצרות במערכת משימות בהן מדווח מנהל העבודה על ביצוע העבודה בפועל : "נקי או לא נקי" .

דיווח מנהל העבודה יכול להתבצע ישירות למערכת או מהשטח באמצעות טלפון סלולרי שעליו הותקנה תוכנה משוכללת המציגה למנהל העבודה את המשימות שלו לפי תוכנית העבודה שנקבעה, ומאפשרת לו לדווח בזמן אמת על מצב הרחובות ולצלמם.

הדיווח מועבר – ON- LINE למערכת המשימות והצילומים נשלחים אוטומטית למערכת ארכיון מסמכים מיוחדת IFN לשמירה ומעקב אחר התמונות שצולמו. קיים קשר בין מערכת המשימות לבין ה-IFN וניתן לראות מתוך מערכת המשימות את התמונות שצולמו.

בנוסף, נבנה ממשק בין מערכת המשימות למערכת GIS . הממשק משמש את הגורמים הבכירים בעירייה ומאפשר הצגה גרפית צבעונית של דיווח הרחובות (סגול הרחובות הנקיים , אדום הרחובות הלא נקיים צהוב הרחובות שלא דווחו ). באופן זה ניתן לראות בצורה ויזואלית את מצב ניקיון העיר.

לטובת התושב נבנתה אפליקציה אינטרנטית שבאמצעותה יכולים כל תושבי העיר לצפות ברמת הניקיון ,ולהתעדכן ב :
• מועדי ביצוע מתוכננים לניקיון בכל הרחובות בעיר .
• מידע ( שם וטלפון) לגבי מנהל העבודה, החבל והאזור האחראים על הרחוב.
• מועדי הביצוע בפועל של הניקיון לפי הדיווחים של מנהל העבודה בשטח .
• רמת הניקיון ברחוב באמצעות צפייה והתרשמות מהתמונות שצולמו בו .
כל שינוי בתוכנית העבודה במערכת מתבטא אוטומטית גם באפליקציה האינטרנטית
• ניתן להגיע לדף זה ע"י לחיצה על כפתור "מערכת טיאוט רחובות חיפה " מדף הבית של אתר עיריית חיפה : טיאוט רחובות

מערכת הטיאוט כולה המורכבת ,כאמור, ממספר מערכות המשולבות ביניהן מהווה כלי משמעותי לניהול הניקיון בעיר בצורה מיטבית ולשיפור השרות לציבור.

ספריות עירוניות
smart city
ניטור איכות האוויר בחיפה
smart city
המרכז לניהול משברים
smart city
מצלמות עירוניות
smart city