לוגו עיריית  חיפה
ניטור איכות האוויר בחיפה
מזהמים באוויר מכל המקורות (טבעיים ומעשה ידי אדם) נמדדים ברציפות ובזמן אמת באמצעות מערך ניטור הכולל 15 תחנות ניטור נייחות, מהן 7 בחיפה והשאר בנשר, רכסים, טבעון ובקריות, בנוסף לתחנה ניידת שמיקומה משתנה מעת לעת ולפי הצרכים. מערך הניטור נועד לתת תמונת מצב מהימנה על איכות האוויר בסביבת שכונות המגורים.

איגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה מבצע ניטור רציף של המזהמים עבורם קיימות שיטות וטכנולוגיות ניטור רציף מוכחות, על פי שיטות ותקני ציוד המאושרים באירופה ובארה"ב ובהתאם לחוק אוויר נקי של המשרד להגנת הסביבה.
תחנות הניטור הרציפות של האיגוד בחיפה מודדות את המזהמים העיקריים הנפלטים מהתעשייה והתחבורה, כפי שנמדדים גם בתחנות של איגודי ערים אחרים בארץ: אשדוד, אשקלון וחדרה וכן בתחנות הניטור של מערך הניטור הארצי (מנ"א) של המשרד להגנת הסביבה. יודגש כי המזהמים המנוטרים כיום ע"י האיגוד הינם המזהמים העיקריים הנובעים מפעילות המפעלים: מתהליכי הייצור, משריפת דלקים וגם פליטות לא מוקדיות של חומרים אורגנים נדיפים עיקריים.

בנוסף לניטור רציף, האיגוד מבצע ניטור של תכולת מתכות כבדות בחלקיקים באוויר באמצעות ציוד דיגום לא רציף על גבי פילטרים, שנשלחים לאנליזה כימיות במעבדה חיצונית.

בסה"כ האיגוד מנטר 22 מזהמים אשר הינם הרלוונטיים ביותר בהקשר לפליטתם מהפעילות התעשייתית והתחבורתית באזור מפרץ חיפה.

הנתונים זמינים לציבור באתר האיגוד: http://www.envihaifa.org.il/

רישום לבתי ספר
smart city
הזמנת תיק מידע
smart city
המרכז לניהול משברים
smart city
מפרידים אשפה
smart city