לוגו עיריית  חיפה
מצוינות בחינוך
תכנית "מצוינות במדעים" שמה לה למטרה להעלות את שיעור התלמידים המסיימים 12 שנות לימוד עם בגרות מדעית איכותית, הכוללת מתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל וכן מקצוע מדעי מוגבר אחד לפחות.
התכנית פועלת זו השנה השמינית בתיכונים העירוניים .
במסגרת התכנית נהנים התלמידים מתגבורים בקבוצות קטנות במקצועות המדעיים, ונחשפים להעשרה מדעית במעבדות מתקדמות, ולסיורים באקדמיה ותעשייה בתחום – כגון: טכניון, אוניברסיטאות, מכון וייצמן, אינטל, י.ב.מ. גוגל ועוד.
התכנית מיועדת לתלמידי חטיבה עליונה אשר לומדים מתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל + מקצוע מדעי ברמת 5 יח"ל, וכן לתלמידי חט"ב בעלי פוטנציאל להשלמת בגרות מדעית.
התוכנית נמצאת בשימוש ב 9 בתי ספר ברחבי העיר.

לצורך מעקב וקבלת החלטות בנוגע להישגי התוכנית, פותחה באגף מחשוב ומערכות מידע מערכת ממוחשבת. המערכת כוללת נתוני תלמידים, מורים, קבוצות תגבור, ציונים ודוחות.
המערכת מאפשרת :
• רישום לתוכנית באמצעות אתר האינטרנט.
• איתור וקליטת נתוני תלמידים פוטנציאלים בכתות ז' עד כיתות יב',
• הקמת קבוצות לימוד ושיבוץ תלמידים לתגבור.
• סימון נוכחות (באמצעותו מורי התוכנית יכולים לסמן מהבית נוכחות לתלמידים בשעורי התגבור).
• הזנת ציונים (אמצע וסוף שנה).
• הפקת דוחות לשימוש שוטף של הרכז- דוגמת דוח מערכת שעות, דוח דיווח שעות עבור מורה, דוח ציונים לתלמיד ועוד.
• הפקת דוחות סטטיסטיים ניהוליים-, באמצעותם ניתן לבצע השוואות ומעקב, לדוגמא ציוני מקצועות מדעיים לתלמידים המשתתפים בתוכנית מול תלמידים שאינם משתתפים בתוכנית, תוך השוואה לשנים קודמות בהיבט שכבה/בי"ס/תלמיד.

לרישום והשתתפות בתוכנית ניתן לפנות בתחילת שנה"ל לרכז תכנית מצוינות במדעים בבי"ס.

גנים
smart city
מצלמות עירוניות
smart city
הזמנת תיק מידע
smart city
המידע הציבורי של העיר
smart city