לוגו עיריית  חיפה
רחובות חיפה
המערכת מאפשרת לתושב למצוא רחוב במפה לפי שם הרחוב, אות ראשונה בשם הרחוב ושכונה.
כל הרחובות בחיפה סווגו לפי נושאים, לכל רחוב מוצגים הנושאים שאליהם שייך שמו כגון תנ"ך, אישים, צומח וכדומה.
לאחר בחירת נושא או נושאים, המערכת מציגה טבלה שבה מופיעים כל הרחובות ששמם שייך לנושאים הנבחרים. מהטבלה ניתן לעבור למפה לרחוב שנבחר.
שמות רחובות חיפה משקפים ציוני דרך הסטוריים, מאזכרים אירועים ואישים בני דתות שונות שפעלו במדינה או בחיפה, מציגים שמות של ישובים, נחלים ועוד.
מדריך רחובות חיפה יצא לאור בשנת 2007. מחקרי התוכן ועריכת המדריך נעשו על ידי פרופ' אמציה פלד, מהחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה. המדריך הוא מיזם משותף לאוניברסיטת חיפה ולעיריית חיפה וגיבושו לווה על ידי ועדת היגוי משותפת.
המידע על הרחובות מוצג במתכונת אחידה והוא כולל את שם הרחוב, עם תעתיק לערבית ולכיתוב לטיני, פרטים על מיקומו הגיאוגרפי, מידע על נשוא השם וכן מועד אישורו כחוק במועצת העיר.

המטרונית
smart city
מערכת תיקי בניין סרוקים
smart city
ספריות עירוניות
smart city
טיאוט רחובות
smart city